top of page
JURY 2023!.png
Juryns uppdrag är att välja ut de tio deltagarna på audition samt under finalen välja ut en finalist utifrån bl.a kriterierna utstrålning på scen, tonsäkerhet, röstklang, framträdande och utveckling från audition.
Juryn har 50% av rösterna och 50% har publiken. 

 

Juryn 2022 bestod av:
Kjell Simosas (Yle X3M & Bob Malmström)
Kasper Ramström (f.d Fork)
Sandra Estberg (Martinez)


 
280169710_5550336588334077_8341904249169340785_n.jpeg
bottom of page